Dịch vụ Tính lương – Quản lý tiền lương của CÔNG TY TNHH TM DV MAX-S ( MAXS) giúp khách hàng đơn giản hoá quy trình thực hiện những nghĩa vụ theo luật lao động Việt Nam. CÔNG TY TNHH TM DV MAX-S ( MAXS) đã thực hiện quản lý tiền lương cho hơn 500 nhân viên làm việc trong 20 công ty tại các tỉnh thành cả nuớc