Với chính sách chất lượng “Khách hàng là trung tâm”, MAX-S cam kết đồng hành cùng khách hàng xây dựng và phát triển bền vững thông qua việc mang đến những giải pháp và dịch vụ có giá trị một cách chuyên nghiệp trong lĩnh vực thuế, kế toán, kiểm toán, tư vấn.

Tư vấn việc sử dụng hóa đơn bán ra, mua vào hợp lệ

Nhận hóa đơn, chứng từ tận nơi – nhanh chóng

Phân loại, sắp xếp và kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ

Lập báo cáo thuế và nộp thuế tuân thủ – đúng hạn.

Xây dựng cơ cấu doanh thu – chí phí đảm bảo tối ưu nhất.

Lập Báo cáo tài chính chính xác – hợp lý

Giải trình thuế khi có thanh tra, kiểm tra tiết kiệm – hiệu quả.